'Een 19de-eeuws pronkjuweel met zwarte rand'.

Een korte terugblik op de geschiedenis van het Harmonie-complex


Ligging

Het huidige Harmonieterrein vormt al meer dan zes eeuwen lang een groen binnenterrein in het hart van de stad Groningen. Tot op heden is het omringende stratenpatroon onveranderd gebleven. Het terrein wordt begrensd door de Oude Kijk in 't Jatstraat, de Laan, de Uurwerkersgang en de achtertuinen van de huizen aan de Visserstraat. Dit blijkt ondermeer uit de omstreeks 1635 gegraveerde kaart van landmeter Egbert Haubois.
Al in 1329 wordt voor het eerst een gebruiker van het terrein genoemd: het begijnhof 'Vrouw Clarenconvent'. In 1796 vond de net opgerichte 'Academie van teeken- bouw- en zeevaartkunde, Minerva' op het perceel een onderkomen om er, in een gebouw aan de Oude Kijk in 't Jatstraat - op het huidige voorplein - de lessen te verzorgen tot 1817.

De Harmonie

In 1839 kocht de Provincie de tuin achter het oude Minervagebouw om er een krankzinnigengesticht te bouwen. Toen deze plannen niet doorgingen, wist de Vereniging 'De Harmonie' de noordelijke en zuidelijke percelen te verwerven.
Architect J. Maris werd aangezocht om het eerste gebouw van Sociëteit De Harmonie te bouwen, dat in 1856 officieel werd geopend. De accommodatie bevatte ondermeer een concertzaal en een muziek­koepel in de grote tuin aan de achterkant van het gebouw. Aan de tuinzijde had het gebouw een open karakter door de grote openslaande tuindeuren met rondbogen en een veranda van gietijzer. Na de opening van het complex vormden de uitvoe­ringen en concerten van het Harmonieor­kest al snel het middelpunt van het culturele leven in de stad.
Maris is ondermeer bekend van zijn bouwwerken voor groot-industrieel W.A. Scholten in de stad waaronder de nu nog bestaande Scholtenskoepel bij het Hereweg viaduct en Villa Gelria aan de Verlengde Hereweg.

In 1865 kocht de groeiende verening ook het Minervagebouw wat afgebroken werd om plaats te maken voor de uitbreiding van de sociëteit. Met handhaving van de concertzaal werden in 1873 op de plaats waar eens het gebouw van Minerva stond een leeszaal, conversatiezaal en biljartzaal gebouwd.

Vervolg